Tupoksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan


 • Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 • Bidang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan penanganan.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
 3. penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 4. penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 5. pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 7. pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya; dan
 9. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Seksi Pencegahan

Seksi Kesiapsiagaan